Udskriv denne side

The Fords


Ford Motor Company er en amerikansk multinational koncern og verdens 3. største bilproducent, efter Toyota og General Motors, målt på antallet af solgte biler. Med hovedkontor i Dearborn, Michigan - en forstad til Detroit, blev virksomheden stiftet af Henry Ford i 1903. Ford råder over mange mærker, inklusive de amerikanske Lincoln og Mercury, britiske Jaguar og Land Rover og svenske Volvo. Ford ejer ligeledes en tredjedel af aktierne i Mazda.

Ford blev bragt til markedet i en ombygget fabrik i 1903, med en egenkapital på $ 28,000 USD fordelt på 12 investorer, hvoraf de mest prominente var John Francis Dodge og Elgin Dodge, som senere stiftede Dodge Brothers Motor Vehicle Company. Gennem de første år producerede virksomheden kan få Model T (den første serieproducerede bil) om dagen, på deres fabrik på Mack Avenue i Detroit, Michigan. To til tre mand arbejdede på bilerne, som bestod af ordreproducerede dele fra andre fabrikanter. Henry Ford var 40 år gammel, da han stiftede Ford Motor Company, hvilket skulle vokse sig til en af de største og mest profitable virksomheder i verden, ligesom en af de få som overlevede Den Store Depression. Ford Motor Company, som er den største familie-ejede virksomhed i verden, har igennem mere end 100 år været ledet på denne måde.

Den første Model T, blev bygget på Piquette Manufacturing Plant, men produktionen blev senere flyttet til den meget større Highland Park Plant, for at imødegå efterspørgslen. I løbet af 1913 havde virksomheden udviklet alle de basale behov, for at kunne starte samlebånds- og masseproduktion. Ford introducerede verdens første samlebånd dette år, som reducerede produktionstiden per chassis fra 12½ time til 2 timer og 40 minutter i oktober. Disse innovationer var dog hårde ved medarbejderne, og udskiftningen i mandskabet var stor. Dette betød forsinkelser og ekstra omkostninger til uddannelse, da arbejdsstyrken arbejdede langsomt. Ford løste dette problem i 1914, ved en fordobling af lønnen til $ 5 om dagen, svarende til $ 103 om dagen i 2006 tal, nedskæring af arbejdstiden fra 9 til 8 timer i en 5-dages arbejdsuge, og ved indførelse af ansættelsesprocesser, som skulle sikre den bedste arbejdskraft. Det blev derfor forgang for minimumslønninger og en 40-timers arbejdsuge i USA, før regeringen indførte dette.
Produktionen steg og udskiftningen faldt og det samme gjorde produktionsomkostningerne per køretøj. Ford reducerede deres priser igen og igen, og introducerede af franchise forhandlere, som var loyale til mærket. Wall Street var uenige i strategien om, at Ford betalte sine ansatte nok til at købe de produkter, som de selv producerede.

Ved udgangen af 1919, producerede Ford 50% af alle køretøjer i USA, og i 1920 var halvdelen af alle biler i USA en Ford Model T. Henry Ford blev citeret for at sige: "Enhver kunde kan bestille sin bil i en hvilken som helst farve, så længe den bare er sort". Dette var fordi den sorte farve var den hurtigste til at tørre, og dermed blev produktionen hurtigere. Tidligere modeller har været tilgængelige i en lang række farver.

I 1915 rejste Ford på en fredsmission til Europa med skib, hvilket højnede hans popularitet. Ford skulle senere støtte krigen, da Model T chassiset blev brugt som basis for de allierede køretøjer.

Fords ovale mærke blev første gang introduceret i 1907. I 1928 blev Ford Model A den første bil, som bar en tidlig version af Ford scriptet i den ovale baggrund. Den mørkeblå farve i ovalen er Pantone 294C, den samme farve som bruges i det finske flag. Ford scriptet kan tilegnes Childe Harold Wills, som var Fords første chefingeniør og designer. Han kreerede et script i 1903, baseret på det, som han brugte på sine visitkort. I dag har ovalen udviklet sig til en "perfekt oval" med et størrelsesforhold på 8:3. Den nye Centennial Oval (århundredes oval), blev introduceret den 17. juni 2003, som et led i Ford Motor Companys 100-års jubilæum.

I 1919 efterfulgte Edsel Ford sin far som direktør i virksomheden, selvom Henry Ford stadig bibeholdt sin indflydelse i ledelsen. Selvom priserne blev holdt nede på grund af den højt effektiviserede fabrikation, benyttede firmaet sig af en gammeldags og personlig ledelsesstil, som overhørte kundernes ønskes om større biler. Ford tabte gradvist markedsandele til GM og Chrysler, eftersom disse og andre nationale og fremmede producenter, tilbød friskere biler, men flere innovative detaljer og luksus. GM havde en række biler fra relative billige modeller til luksus køretøjer, og angreb hele prisskalaen, mens mindre velhavende folk købte Ford Model T. Konkurrencen åbnede også op for nye muligheder på markedet, såsom tilbud om kredit, så købere kunne betale deres dyre biler med månedlige afdrag. Ford havde i første omgang modstand mod dette tiltag, og hævdede at denne gæld ville skade forbrugeren og den generelle samfundsøkonomi. Ford gav senere efter, og tilbød de samme betingelser i december 1927, da de afslørede den redesignede Ford Model A, og sendte Model T på pension efter en produktion på 15 millioner eksemplarer.

Den 4. februar 1922 udvidede Ford deres engagement i luksusmarkedet gennem opkøbet af Lincoln Motor Company, som var opkaldt efter Abraham Lincoln, som Ford beundrede, og Mercury division blev stiftet i 1938, til at servicere mellemklasse markedet. Ford Motor Company byggede i 1928 det største museum for amerikansk historie og navngav det Henry Ford.
Henry Ford opkøbte stolen, som Abraham Lincoln var blevet myrdet i, fra ejerne af Ford Theatre i Washington D.C., og udstillede den sammen med John F. Kennedys limousine i The Henry Ford Museum & Greenfield Village, senere blot Henry Ford. Kennedys limousine var leaset til Det Hvide Hus af Ford.

Præsident Franklin D. Roosevelt omtalte Detroit som "Demokratiets Arsenal". Ford Motor Company spillede en vigtig rolle i de allieredes sejr i 1. og 2. Verdenskrig. Som pacifist havde Ford udtrykt at krig var spild af tid, og at han ikke ønskede at profitere på det. Henry Ford var gennem 30'erne bekrmyret for, at Nazisterne ville nationalisere hans fabrikker i Tyskland. Gennem Den Store Depression så Fords lønninger måske høje ud på overfladen, men mange af reglerne på arbejdspladserne var hårde og strenge. Det var vanskelige tider for de amerikanske firmaet, som ville lave forretning i Europa. I foråret 1939 overtog Nazisterne med omgående virkning kontrollen med Fords fabrikker i Tyskland, og med Europa under belejring, blev Fords geni omdannet til masseproduktion i krigsøjemed. Specielt B-24 Liberator-bomberen, som stadig er den mest producerede allierede bomber i historien, bidrog til et hurtigt skift i magtbalancen til de allieredes fordel. De allierede kunne, hvis alt flaskede sig rigtigt, producere 1 B-24 bomber om dagen på deres flyfabrikker. Ford ville vise verden, hvordan man producerede 1 B-24 i timen, til et maksimum af 600 om måneden i 24 timers skift. Fords Willow Run fabrik blev opført i april 1941, og var på det tidspunkt den største produktionslinie i verden på mere end 330.000 m2.
Edsel Ford, Henry Fords søn, som var under pres med ledelsen af B-24 bomber fabrikken, døde af mavekræft i foråret 1943, og tvang Henry Ford til at genoptage den daglige ledelse af Ford Motor Company. Masseproduktionen af B24 begyndte i august 1943. Mange piloter sov i feltsenge på fabrikken, og ventede på at deres fly skulle forlade produktionslinien på Willow Run.

Med samtykke fra Edsel Fords enke Eleanor og Henrys kone Clara, udnævnte Henry Ford sit ældste barnebarn, Henry Ford II, til direktør for Ford Motor Company.
Henry Ford II bestred denne stilling fra 1945-1960, og som formand for bestyrelsen fra 1960-1980. "Hank the Deuce" ledede virksomheden gennem børsnoteringen i 1956, men familien bevarer til stadighed 40% af indflydelsen, gennem en serie "Special Class B" aktier.
Henry Ford døde i 1947. I følge en biografi sørgede mindst 7 millioner mennesker ved hans død.
Ernest Breech blev hyret i 1946 som Executive Vice President, og blev senere bestyrelsesformand i 1955.
I 1946 blev Robert McNamara leder af planlægning og finansielle analyser hos Ford Motor Company. Han avancerede hurtigt gennem en række top-leder stillinger, og blev President den 9. november 1960, dagen efter John F. Kennedys valg. Han var den første direktør, som blev valgt udenfor familien. McNamara vil tilhænger af Henry Ford II, og havde ledet virksomhedens udvikling i efterkrigstiden. Mindre end 5 uger efter han blev direktør, accepterede han Kennedys invitation, til at tilsutte sig hans regering, og blev dermed forsvarsminister.

I 1950'erne introducerede Ford ikonet Thunderbird i 1955 og mærket Edsel i 1958. Edsel blev lukket efter mindre end 27 måneder i markedet i november 1960. Koncerne gjorde dog et stærkt comeback efter det fejlsslagne Edsel, med introduktionen af den kompakte Ford Falcon i 1960 og Mustang i 1964. i 1967 blev Ford of Europe grundlagt.

Lee Lacocca var involveret i flere succesfulde biler; den mest velkendte Ford Mustang. Han var også drivkraften bag, som en domstol omtalte det, "den berygtede Ford Pinto". Han promoverede også andre idéer, som ikke kom i markedet som Ford produkter. Slutteligt blev han President i Ford Motor Company, men han havde flere sammenstød med Henry Ford II, og ultimativt blev han i fuld offentlighed fyret af Henry Ford II den 13. juli 1978, på trods af at Ford annoncerede et overskud på$ 2.2 mia. det år.
I 1980 blev Phil Caldwell bestyrelsesformand efterfulgt i 1985 af Don Petersen.
Harold Poling var bestyrelsesformand og CEO fra 1990-1993, Alex Trotman fra 1993-1998 og Jacques Nasser fra 1999-2001. Henry Fords tip-oldebarn, William Clay Ford Jr., var bestyrelsesformand og CEO indtil den 5. september 2006, hvor han annoncerede sin efterfølger Alan Mulally fra Boeing. Ford familien ejer i dag ca. 5% af aktierne, men har 40% af stemmeretten gennem et særligt program.

I 2006 meddelte Ford, at de ville pantsætte alle deres aktiver, inklusive fabrikker og maskiner, kontorfaciliteter, patenter og varemærker og deres ejerandele i datterselskaber for at frigøre $ 23.4 mia. i kontanter. Pengene forventes brugt til produktudvikling gennem restruktureringen indtil 2009, eftersom virksomheden forventer at tabe $ 17 mia. inden de igen er profitable. Handlingen var uset i virksomhedens 103 år lange historie.