Kære kommende medlem

Du kan blive medlem af American Wheels, hvis:


Medlemsskab koster:


Medlemskabet af American Wheels Aalborg giver bl.a. følgende fordele:


Kontakt klubbens formand
 for nærmere information.